Mikael Karlsson

22

"Ett "rejsligt" val för hela staden Reilu valinta koko kaupunkille"

Landsbygdsföretagare bosatt i västra Lovisa. Agrolog till utbildningen. Har hand om ett medelstort jordbruk med inriktning på spannmål och nötköttsproduktion. Därtill driver jag ett företag som säljer färdiga gräsmattor.

Till familjen hör fru, två cavalierhundar, tre utflugna barn och fyra barnbarn. Jag är historieintresserad och vistas gärna i naturen.

Innehavt flera företroendeuppdrag sedan 2008. Under nuvarande period medlem i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen.

Maaseutuyrittäjä länsi Loviisasta. Agrologi. Hoidan keskikokoista maatalousyritystä missä viljan viljelyjä sekä naudanlihantuotantoa. Minulla on myös siirtonurmiyritys.

Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi cavalerikoiraa sekä kolme aikuista lasta ja neljä lastenlasta. Minua kiinnostaa historia ja viihdyn luonnossa.

Olen vuodesta 2000 ollut mukana poliitikassa ja minulla on ollut monta luottamustehtävää. Tällä kaudella olen ollut valtuston sekä hallituksen jäsenenä.

Namn: Mikael Karlsson
Födelseår: 1965
Kommun: Lovisa
Hemort: Västerforsby Länsi Koskenkylä
Titel: Landsbygdsföretagare, Agrolog Maatalousyrittäjä Agrologi
E-post: mikael.sigurd.karlsson@gmail.com
Tel: 0400873492

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Värdesätter ett aktivt samarbete med invånarna. Jag lyssnar och försöker förverkliga mina väljares önskemål. Invånarna bör kunna känna sig trygga och känna att deras åsikt tas i beaktande i beslutsfattande i frågor som berör dem.

Jobbar emot att en stor industriell vindkraftsproduktion placeras nära bosättning.

Arvostan tiivistä yhteistyötä kapungin asukkaiden kanssa. Kuuntelen ja yritän toteuttaa kannattajien toivomuksia. Asukkaiden turvallisuus on tärkeää. Tärkeää on myös mielestäni ottaa heidän mielipiteensä huomioon. Vastustan isoa teollista tuulivoimalaitosta ihmisten asunnoitten läheisyyteen.


Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Lovisa behöver mer företagsamhet. Staden behöver även utveckla sitt företagstankesätt.


Staden måste bli bättre på att lyssna och vara mer flexibel gällande nya utvecklingstankar och idéer för redan etablerade och nya företag. Framför allt västra Lovisa har en stor näringslivsutvecklingspotential på grund av dess geografiska läge.

Loviisa tarvitsee enemmän yrittäjyyttä. Kaupungin on myös kehitettävä yrittäjyysajattelutapansa.

Kaupungin pitäisi paremmin kuunnella ja olla joustavampi kehittätessään uusia ideoita sekä jo olemassa olevissa että uusissa yrityksessä.Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Staden måste effektivera och bli bättre på att marknadsföra sina hustomter i hela Lovisa, inte bara Drottningstranden.

Ennen kaikkea länsi Loviissa on iso elinkeinokehityspotentiaali sijantissa johdosta. Kaupungin pitäisi tehokkaammin markkinoida tonttejaan koko Loviisan alueella, ei ainoastaan Kuningattarenrannalla.

Läs mer i vårt valprogram ›