Mikael Häggdahl

18

Jag är 48 år från Molpe, pälsdjursproducent/företagare. På fritiden är ja aktiv inom Molpe sjöräddare samt ivrig jägare på hösten. Jag har varit med en period som andra viceordförande i fullmäktige i Korsnäs och tycker jag har fått en bra inblick i hur beslutsprocessen går till, ser att de går att påverka allas vår vardag och försöka jobba för kommuninvånarnas bästa genom kloka o välövervägda beslut.

Namn: Mikael Häggdahl
Kommun: Korsnäs
Titel: Pälsdjursproducent, företagare