Maximilian Järvinen

"Här ska stå något kort och konscist."

Född och uppvuxen bland skog och åkrar i Borgby. Tvåspråkig och gått grundskolan och gymnasiet på svenska i Sibbo.

Studerar datavetenskap vid Åbo Akademi.

Närmast till politisk erfarenhet jag har är frivilligt deltagande i valkommiteär samt verkande som styrelsemedlem i ämnesföreningar.

Namn: Maximilian Järvinen
Födelseår: 1997
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo | Borgby
Titel: Studerande

Viktiga politiska frågor