Maximilian Järvinen

36

"Fibernät åt alla!"

Född och uppvuxen bland skog och åkrar i Borgby. Tvåspråkig och gått grundskolan och gymnasiet på svenska i Sibbo.

Studerar datavetenskap vid Åbo Akademi.

Närmast till politisk erfarenhet jag har är frivilligt deltagande i valkommitéer samt verkande som styrelsemedlem i ämnesföreningar.

Jag vill arbeta för byarnas livskraft, utbredning av fibernätverk och stöd för distansarbete.

Jag stöder inte NG8-planerna.

Namn: Maximilian Järvinen
Födelseår: 1997
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo | Borgby
Titel: Studerande
E-post: maxi.politik@protonmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor