Mats Nyman

62

"För ett öppet debattklimat"

46årig konstintresserad liberal Åbo bo

Namn: Mats Nyman
Födelseår: 1975
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Fil.Mag
E-post: mazski75@yahoo.se
www: https://www.matsnyman.fi