Mats Ingves

11

"För ett tryggt och företagsvänligt Kristinestad."

Pensionär som arbetar på sönernas jordbruk, varit två perioder med i K stads politiken, är intresserad att fortsätta en period till.

Namn: Mats Ingves
Kommun: Kristinestad
Hemort: Skaftung, Kristinestad
Titel: Pensionerad jordbrukare