Mathias Skytte

112

"Jobbet är långt ifrån färdigt."

Jag heter Mathias Skytte, född och uppvuxen i Vasa som bor i centrum med sambo och två döttrar på 2 och 4 år. Till utbildningen är jag ekonom och nästan ingenjör. Arbetar som projektledare på VEO, mestadels med transformatorstationer till vindkraftsparker i Norge.

Jag ställer upp för tredje gången i kommunalvalet.

Från den här mandatperioden är jag speciellt nöjd med hur väl vi lyckades med renoveringen och utbyggandet av ishallen. Ett mycket utmanande projekt som gick i mål både inom budget och tidtabell. Något som är unikt i offentliga projekt.

Min värdegrund är liberal och jag tror på det unika i mångfald och olika kulturer. Alla ska ha så goda förutsättningar som möjligt till en god utbildning och arbete. Samtidigt ska man kunna ställa krav på individen för att vi tillsammans ska kunna upprätthålla ett välfärdssamhälle.

Mina tre viktigaste teman i kommunalvalet är:
-Utveckling av ett livskraftigt centrum
-Flexibel planläggning för industri och näringsliv
-Fler arbetsplatser för våra tusentals högskolestudenter.

Senaste mandatperiod har jag haft följande uppdrag:
-Vasa stadsfullmäktigeledamot
-Styrelseordförande Vasaregionens arenor (Botniahallen, Vasa Elektriska arena, Elisa stadion)
-Vice styrelseordförande studentbostadsstiftelsen VOAS
-medlem Vasa stads revisionsnämnd

Övriga uppdrag:
-Styrelsemedlem Aktiastiftelsen i Vasa

Namn: Mathias Skytte
Födelseår: 1984
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Ekonom, projektledare