Markus Blomquist

23

"Tillsammans kan vi!"

Hej, jag är gift med Maija och vi har pojkarna Filip, Lukas och Linus, varav 2 redan flyttat bort hemifrån. Företagande är grunden för välfärden i Åbo, vi måste se till att vara den stad där företagen vill etablera sig. En god hälsa är är förutsättningen till ett bra liv och hälsovården skall vara tillgänglig för alla. Genom en bra skolning är framtiden säkrad. Tillsammans kan vi ännu förbättra vårt fina Åbo.

Namn: Markus Blomquist
Födelseår: 1971
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Verkställande direktör
E-post: markus.blomquist@gmail.com
Tel: 0408210419

Viktiga politiska frågor