Maria Holmberg

25

"Orsaken varför jag ställer upp till val är för att jag vill arbeta för att alla som bor i Raseborg skall må bra och vara stolta över vår kommun. Vill också arbeta för att våra barn och ungdomar skall få en bra och jämnställd utbildning och att det skall finnas tillräckligt med jobb för de vuxna så kommunens ekonomi kommer i balans. Vill se en öppen kommun där beslutsfattare och kommuninvånare har olika invånarmöten för att hålla kontakten och ta allas åsikter i beaktande då olika beslut i kommunen skall fattas. För våra äldre så vill jag se att äldreomsorgen har tillräckligt med platser på äldreboenden så våra seniorer och deras anhöriga kan känna sig trygga då en nära anhörig inte klarar sig i sitt hem. Jag arbeta för att vår kommun är en trygg plats att bo på så man får den service man behöver i vardagen och kan känna sig trygg på våra gator. Blir jag invald så vill jag jobba för en lägre fastighets skatt så det skall vara attraktivt att bo här."

Hej!
Mitt namn är Maria Holmberg jag är 41 år gammal fyller 42 i slutet av mars. Är 2 barns mamma och till familjen hör också 3 katter. Till mina intressen hör matlagning, politik samt vara mycket ute i naturen och resa då det är möjligt. Det här är min tredje gång jag ställer upp i Kommunalvalet. Jag är utbildad Merkonom , sitter för tillfället som ersättare i Planläggningsnämnden och börjar strax mitt 9 år som styrelsemedlem i Svenska Kvinnoförbundets i Ekenäsnejdens styrelse

Namn: Maria Holmberg
Födelseår: 1979
Kommun: Raseborg
Hemort: Ekenäs, Raseborg
Titel: Merkonom
E-post: mariaholmberg79@hotmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Att locka hit människor så vi får hit fler skattebetalare och att det skall vara enkelt att få byggnadslov m.m

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Vill stödja våra nuvarande företagare så de får hjälp från Kommunen att lyckas och må bra vilket ger fler arbets platser och lockar hit fler nya företagare

Läs mer i vårt valprogram ›