Magnus Östberg

92

" Man måste få bygga och bo i hela kommunen. Motverkar grön fanatism. Bondförnuft i besluten."

Landsbygdsföretagare far till två tonåringar.

Obunden  
Namn: Magnus Östberg
Födelseår: 18021971
Kommun: Sjundeå
Hemort: Sjundeå
Titel: Agrolog

Viktiga politiska frågor