Magnus Hällbacka

10

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Magnus Hällbacka
Kommun: Kristinestad
Titel: brandförman
E-post: magnus.hallbacka@gmail.com
Tel: 0404804468

Viktiga politiska frågor