Ly Le Huyen

30

""We need to accept that we won't always make the right decisions, that we'll screw up sometimes - Understanding that failure to improve is the key to success." "

Jag är en socionomstuderande och småbarnsmamma. Är uppväxt i Näsby och identifierar mig som vietnamesisk Närpesbo. Intresserar mig för integrations och mångkulturella frågor, att främja välmående är också centralt viktigt för mig. Jag vill att Närpes ska vara en trygg och jämställt kommun för både stora och små.

Jag har tidigare studerat tyska språket och svenska vid Vasa universitet. För mig är flerspråkighet också en del av min identitet.

Namn: Ly Le Huyen
Födelseår: 1994
Kommun: Närpes
Hemort: Näsby
Titel: socionomstuderande
E-post: huyen_ly12@hotmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Nuförtiden är behovet av skolkurator/psykologer betydligt mer, vilket betyder att ungdomar mår psykiskt sämre och behöver mera stöd. Pandemin försvårar situationen och vi behöver satsar mer inom förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

Arbetsinvandrare är relativt en stor minoritet i Närpes. Som invandrare vill jag främja invandrarnas delaktighet i samhället och målet är att alla invandrare ska få grundläggande information om det finländska samhället, arbetslivet och tjänster som främjar integrationen.

Dessutom vill jag förbättra interaktionen mellan människor för att alla ska förstå varandra bättre.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Invånarantalet i Närpes börjar öka drastiskt i och med att vi har en växande arbetsinvandring. Att hitta en förmånlig lägenhet i Närpes börjar bli svårt och flera familjer hamnar att bo i samma hus. Jag vill att alla ska få bra utrymme att bo i och att man inte ska behöva bosätta sig i en annan kommun och pendla till jobbet varje dag.

Läs mer i vårt valprogram ›