Linnea Strand

47

"För ett välmående, utvecklande och attraktivt Närpes! "

Jag beskriver mig som en driftig och handlingskraftig 25 åring. Jag gillar att planera och ta tag i saker och därför kändes det naturligt också att bli företagare. Jag är också uppvuxen i en växthus-företagarfamilj där jag lärt mig att hårt jobb krävs för att nå resultat. Till min utbildning är jag Ekonomie magister.

Fritiden spenderas mest på att renovera hus i Pjelax, fotbollstränande och utomhusvistelse.

Som en yngre kandidat vill jag bidra med nytänk och föra fram speciellt ungdomars åsikter i Närpes. Företagsamhet, välmående och hållbarhet ligger mig varmt om hjärtat och för en långsiktig utveckling av vår stad behöver vi rå om ungdomarna, Närpes framtid.
Närpes bör vara en attraktiv stad dit ungdomar vill komma tillbaka och skapa sig ett hem med arbetsmöjligheter och tillgång till bra vård genom hela livet

Namn: Linnea Strand
Födelseår: 1995
Kommun: Närpes
Hemort: Närpes
Titel: Företagare
E-post: strand.linnea95@gmail.com
Tel: 0409131380
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Nu mer än någonsin är det väsentligt att satsa på ungas välmående! Det behövs förebyggande och hälsofrämjande verksamhet såsom tillräcklig social- och hälsovård, idrott och kultur.

Mår en person dåligt och behöver prata med någon ska inte kölistan vara två månader. Inte heller ska personen behöva åka långa vägar för att få den vård som behövs.

Det är vi som vuxna och beslutsfattare som bär ansvaret att barn och ungdomar får det stöd de behöver, inte enbart efter pandemin utan också långsiktigt. Jag är mer än redo att ta på mig ansvaret att trygga ungdomarnas välmående i Närpes!

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Jag vill arbeta för mer företagsamhet i skolorna! Det handlar om att utveckla barn och ungdomars kreativitet, initiativförmåga, samarbete och ansvar. Vilka alla är viktiga egenskaper att ha i framtida arbeten, inte enbart företagare.

Mer samarbete mellan skolorna och lokala företag för att ge ungdomar en blick i arbetslivet och visa att det finns potentiella arbetsplatser för dem i Närpes.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Hållbarhet och miljötänk är dagens melodi och kommunerna borde stå i framkant och vara en förebild för dess invånare!

Läs mer i vårt valprogram ›