Leif Wirtanen

206

"Svenskan i Finland är en rikedom. Hållbar framtid."

Jag bor i Muijala i Lojo med fru och tre barn. Till utbildningen är jag teknologie doktor. Jag har över 20 års erfarenhet av byggnadsbranschen med specialkunnande i inomhusluft. Jag ställer upp som kandidat för SFP i Lojo eftersom jag anser att tvåspråkigheten är en rikedom och något att värna om.

Asun perheineni Lohjan Muijalassa. Koulutukseltani olen tekniikan tohtori. Minulla on yli 20 vuoden kokemus rakennusalalta erityisosaamisenani sisäilmastoon liittyvät kysymykset. Olen RKP:n ehdokkaana Lohjalla, sillä minusta kaksikielisyys on rikkaus, jota tulee vaalia.

I live with my family in Lohja. I have a doctor's degree in science and have more than 20 years experience in indoor air climate. I represent SFP in Lohja, since I think that keeping up a bilingual society is something to nurture.

Obunden  
Namn: Leif Wirtanen
Födelseår: 1969
Kommun: Lojo
Hemort: Lojo
Titel: TkD
E-post: leifw@outlook.com

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

En god grundutbildning är en av grundstenarna för välbefinnandet och öppnar många möjligheter för vuxenlivet.

Hyvä peruskoulutus on yksi hyvinvoinnin perusta ja avaa monia mahdollisuuksia aikuisuuteen.

A proper basic education is one of the foundations for well-being and opens up diverse opportunities for adulthood.

Läs mer i vårt valprogram ›

Hållbart byggande

Hållbart byggande är viktigt inte bara med hänseende till vår hälsa och välbefinnande, men också ekonomin och ekologin i stort.

Kestävä rakentaminen ei ole tärkeää vain terveytemme ja viihtyisyytemme näkökulmasta, vaan sillä on myös merkittäviä vaikutuksia talouteen ja ympäristöön.

Sustainable built environment does not influence only our health and well-being. It has significant effects also on the economy and ecology.

Läs mer i vårt valprogram ›