Leif Åkers

76

"För en klimatsmart kommun där det är gott att leva"

Gift och har tre vuxna barn och sex barnbarn.
Har före pensioneringen i över 30 år arbetat som vd för det kommunalägda avfallsbolaget Stormossen.
Fritidsintressen är villaliv, motion (löpning, skidning, golf och gymträning), jakt och hundar.

Namn: Leif Åkers
Födelseår: 1955
Kommun: Korsholm
Hemort: Smedsby
Titel: Ingenjör, pensionär
E-post: leif.akers@gmail.com
Tel: 0505563081

Viktiga politiska frågor

Småbarnspedagogik

Det är viktigt att det finns tillräckligt med dagisplatser ute i byarna för att vi skall kunna ge barnfamiljerna möjlighet att bo kvar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Med en trygg närmiljö kan vi förbättra kommuninvånarnas välmående för både unga och äldre.

Läs mer i vårt valprogram ›