Laura Günsberg-Sandström

30

"Ett välmående Sibbo där alla har de bästa förutsättningarna att växa, bo och åldras! Stort focus på barn och unga som en dag skall förvalta vår fina kommun!"

Jag är född och uppvuxen i Sibbo. Bor i Hangelby med min man och våra tre barn. Till familjen hör också hund, katt, kaniner och marsvin. Utöver jobb och föreningsliv tycker jag om att röra mig på havet och spendera tid på vår sommarstuga i Sibbo skärgård. På vintrarna tycker jag om att skida.

Namn: Laura Günsberg-Sandström
Födelseår: 1978
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo
Titel: Tradenom
E-post: gunsberg@hotmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Det är viktigt att människor som bor i denna kommun känner sig hörda och sedda. Att göra beslut bara bakom stängda dörrar skapar oro och ilska.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Ungdomarna behöver bejakas och deras självförtroende bör lyftas upp. Koncentrera oss på det positiva och ge dem verktyg att tror på sig själv och sina styrkor!

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

För att hålla människor kvar i kommunen behöver vi luckra upp byggordningarna från svunnen tid. Generationsskiften på gamla gårdar med stora arealer skall göras lättare och på så sätt sporra unga att stanna i kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›