Lars Rosenblad

105

"1. Företagen skapar välfärd 2. Ett urbant Vasa 3. Teknikdriven grön omställning"

Erfaren i samhället, fräsch i politiken. Centrumboende fyrabarnsfar som sett det mesta av skola, utbildning, vård och hobbyer. Storkonsument av kultur och idrott.
Som journalist bevakade och analyserade jag Vasa, som kommunikatör var jag med och skapade berättelserna om Nordens största energikluster och exportkusten, och som företagare skapar jag jobb och skatteintäkter. Allt det här tar jag med mig till det kommunala.

Namn: Lars Rosenblad
Födelseår: 1965
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Företagare, kommunikationsexpert
E-post: lars.g.rosenblad@gmail.com
Tel: 050 547 8940

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Företagen skapar jobb och genererar de skatter som finansierar välfärden. Vi politiker ska se till att företagen har förutsättningar att växa, sysselsätta och vara lönsamma. De stora besluten fattas av arbetsmarknadsparterna och riksdagen men kommunen har makten över de lokala förutsättningarna. Planläggning, utbildning, logistik och dragningskraft som lockar arbetskraft till orten bestämmer vi över. I Vasa gäller det att slå vakt om universiteten och yrkeshögskolorna och se till att vi kan resa och transportera på väg och järnväg och tills havs och i luften. Och så ska vi ha e stad som lockar folk från hela världen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Jag föredrar att använda ordet klimatkris i stället för klimatförändring. Det positiva är att vi vet hur krisen ska lösas och den teknik som behövs är utvecklad och tas i bruk i rasande fart. Beslutsfattarnas roll är att inte tveka utan reagera med morötter först och efterhand allt mera piska. Vi ska inte skuldbelägga enskilda människor och deras val utan fokusera på de avgörande frågorna: energiproduktion, trafik och byggande. Tekniken för den gröna omställningen utvecklas i Vasa vi ska vara snabba att ta i bruk den och visa vägen med pilotprojekt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Jag vill att Vasa ska kännas som en lite större stad med gator, torg, lekparker, strandpromenad, caféer, restauranger, butiker, stadskultur och monumentala byggnader. Det ska gå lätt att komma med bil till centrum, men promenadcentrum ska vara tryggt, bilfritt och byggas ihop med strandpromenaden. Några idéer:
1. Tunga transporterna bort från centrum! Bygg hamnvägen nu.
2. Gör trähuskvarteret mellan förvaltningsbyggnaden, Loftet och vattentornet till ett kvarter för hantverkare och caféer.
3. Ge inte upp tanken på gästhamn på stadssidan, t.ex. på Sandö. Alternativt Inre hamnen med serviceutrymmen t.ex. ihop med nybygget efter silorna eller nya flytande badet.
4. Boende i centrum håller centrum vid liv. Också hyresbostäder och socialt boende.
5. Planera för ett energi- och teknikcentrum, typ "Energiheureka" för turister och skolor. Plats kunde vara Wasa Station eller vid Vebic.
6. Gör torget till ett city-närmotionsområde: skridskobana på vintern, knattefotis , streetbasket mm. på sommaren.
7. Nu inkräktar jag på privat område men kan inte låta bli att spekulera i hur fint det skulle bli om man skulle integrera Rewells bottenvåning med torget och flytta saluhallen dit.

Läs mer i vårt valprogram ›