Kim Karlsson

"För landsbygdens skull "

Tyvärr har kandidaten inte ännu fyllt i sidan på valt språk.

Namn: Kim Karlsson
Födelseår: 1989
Kommun: Lovisa
Hemort: Sarfsalö
Titel: Jordbrukare/byggföretagare

Viktiga politiska frågor