Kim Karlsson

21

"För landsbygdens skull "

Är 32 år gammal och har bott hela mitt liv på sarfsalö gillar skärgården och skulle aldrig flytta bort. tog över hem stället 2014 och har varit aktiv jordbrukare sen dess och är också bygg företagare sen 2011
hobbyn Jakt&fiske
tycker att man bör satsa på byarna och behålla skolorna och vägarna iskick men lovar inget

Namn: Kim Karlsson
Födelseår: 1989
Kommun: Lovisa
Hemort: Sarfsalö
Titel: Jordbrukare/byggföretagare

Viktiga politiska frågor