Kim Åkerman

126

"Med barnen i fokus - för ett livskraftigt Vasa."

Mitt namn är Kim Åkerman, jag bor i Dragnäsbäck tillsammans med min fru och våra två barn.
För tillfället är jag vårdledig och sköter våra barn här hemma och min fru gör klart sin doktorsavhandling inom socialpolitik med riktning närståendevård i äldreomsorgen.
Jag har jobbat i byggbranschen i Vasa i 15 år, som byggnadsarbetare, företagare, lärarvikarie på Yrkesakademins bygglinje och nu som byggare och arbetsledare på en lokal byggfirma.
För mig är frågor som rör barn och barnfamiljers mående och ork i vardagen centrala.

Namn: Kim Åkerman
Födelseår: 1987
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Byggnadsarbetare, arbetsledare.
E-post: kimaker1987@gmail.com
Tel: 0456948187

Viktiga politiska frågor