Kerstin Häggblom

18

"Mindre jåmas - Mera jobb! Nära service för liten och stor. Bra för mänska och miljö. "

Pensionerad journalist som jobbat nästan 40 år på Svenska Yle, de senaste 20 åren i olika chefsroller framförallt inom nyhetsverksamheten. Återvänt till barndomsstaden.
Passionerat intresserad av samhällsfrågor och utvecklingen i min närmiljö. Kultur och utbildning också hjärtefrågor.
Positivt tänkande, ser möjligheter och lösningar framom problem.

Obunden  
Namn: Kerstin Häggblom
Födelseår: 1957
Kommun: Lovisa
Hemort: Lovisa centrum
Titel: Hum.kand/journalist
E-post: kaba.haggblom@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Förutsätter att dagvård, skola, utbildning, sysselsättning, social service, hälso- och sjukvård fungerar. Att all nödvändig service finns nära till hands, är miljövänlig och klimatsmart.

Läs mer i vårt valprogram ›