Kent Taipale

23

"Samarbete och välmående för alla i Kristinestad."

Idag pensionär. Arbetsområden under min aktiva karriär i arbetslivet har varit, vård och omsorg, turism och handel, handledning och skräddarsydda utbildningar. Jag är kreativ, har visioner och förmåga till samarbete. Tycker om att organisera och är fortfarande verksam som medlare vid Österbottens medlingsbyrå.

Namn: Kent Taipale
Födelseår: 1954
Kommun: Kristinestad
Hemort: Kristinestad Sideby
Titel: Pensionär
E-post: kent.taipale@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Viktigt att alla har tillgång till vård och omsorg i livets alla skeden jag vill arbeta för ett samhälle där man mår bra och är trygg.
Klimatfrågan är för mig viktig.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idag vet vi alla hur viktigt det är med utbildning och framförallt en god yrkesutbildning.