Katarina Wester-Bergman

32

Jag arbetar vid Korsnäs kommun som kanslist på socialkansliet och på tekniska kansliet.
Inom politiken har jag varit med i 2 valperioder och fortsätter gärna en period till.
Det finns mycket ännu att arbeta för inom äldreomsorgen och ett bra boende i kommunen.
Motion och idrott har alltid varit ett av mina intressen.

Namn: Katarina Wester-Bergman
Kommun: Korsnäs
Hemort: Korsnäs
Titel: Kanslist

Viktiga politiska frågor