Karolina Virta

72

"En röst för unga"

Jag är en 25-åring som bor i Kvevlax men är hemma från Kaskö. På min fritid umgås jag helst med familj och vänner på villan eller tar en skogspromenad med sambon.

Jag jobbar som verksamhetsledare för Svensk Ungdom i Österbotten. Som verksamhetsledare får jag varje dag jobba med drivna unga politiker vilket motiverar mig till att själv kandidera i valet.

Namn: Karolina Virta
Födelseår: 1995
Kommun: Korsholm
Hemort: Kvevlax
Titel: Verksamhetsledare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor