Karl-Gustav Svedjebäck

50

"Hellre långsiktigt och hållbart än stort och påkostat"

Inbiten glesbygsbo. Bor själv "avsides" på ett jordbrukarhemman med hästar som jag sköter efter bästa förmåga. Familjen består av sambo och tre döttrar. Största delen av arbetskarriären har jag tillbringat på Räddningsverket i olika arbetsuppgifter. Jag kandiderar för tredje gången och innehar som bäst posten som ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Namn: Karl-Gustav Svedjebäck
Födelseår: 1964
Kommun: Närpes
Hemort: Närpes
Titel: Stationsmästare, Jordbrukare, Företagare
E-post: karl-gustav.svedjeback@narpes.fi
Tel: 0400-268540

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

Det är viktiga att hela kommunen har fungerande service, åtminstone basservice. Här är skolor och samlingslokaler viktiga men också vägar för att problemfritt kunna röra sig till och från. Till infrastrukturen hör också såklart nät- och telefonuppkopplingar som bör vara i skick överallt. Viktigt också att räddningsverket behandlar glesbyden på samma sätt som tätbebyggda områden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Hållbart byggande

Här är det viktigt att kommunen bygger enligt behov. Det får inte bli så att kommunala fastigheter i glesområdena ersätts med fantasibyggen i kommuncentrat. När kommunen bygger skall det vara ändamålsenligt och behovsprövat, glastaken och tornen kan med fördel lämnas bort. Lägenheter i utbyarna som också nås av nån slags kollektivtrafik är också viktigt, men ett inte helt lättlöst problem.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

I grund och botten stöttepelaren för en kommun. Om arbetsplatser, fritidssysselsättningar och infran är i skick kan många utgifter undvikas, i och med detta går spiralen uppåt och det blir på sikt ett självspelande piano. Unga flyttar inte bort och annan inflyttning än arbetskraftsinflyttare kan bli aktuell. Viktigt är också en fungerande hälsovård och ett gott liv på äldre dar, där man så långt det är möjligt kan påverka sin egen situation

Läs mer i vårt valprogram ›