Karl-Erik Oljemark

51

"För landsbygden."

Familjär lantbrukare som jobbar för en livskraftig landsbygd i Sibbo.

Namn: Karl-Erik Oljemark
Födelseår: 1969
Kommun: Sibbo
Hemort: Paipis,Käsis
Titel: Lantbrukare
E-post: kesikalle@hotmail.com
Tel: 0400427548

Viktiga politiska frågor