Karl(Kalle) Eklund

11

"Min kommun-Vår kommun"

Glad pensionär som bor i Tålamods. Byn med det vackraste namnet svensk-Finland. Har tidigare suttit 4 perioder i fullmäktige o bl.a varit fritidsnämndens ordf. it två perioder. Nu senast kommunstyrelsemedlem,omsorgsnämndens vice ordf. o kommunstyrelsens representant i fritidsnämnden samt också ledamot av fullmäktige. Som pensionär har jag tid att engagera mej i olika frågor som berör mej o min kommun.

Namn: Karl(Kalle) Eklund
Födelseår: 1952
Kommun: Vörå
Hemort: Vörå
Titel: Pensionär
E-post: kallee@netikka.fi
Tel: 0400564474

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

För vår kommun är det oerhört viktigt att vi kan erbjuda arbetsplatser för inflyttare o egna kommuninnevånare! Då är det också viktigt att det är attraktivt för företag att etablera sej i vår kommun!
Vörå kommun bör satsa på att locka nya företag till orten men också se till att redan befintliga företag får den service o det tillmötesgående de behöver!

Läs mer i vårt valprogram ›