Jonna Moberg

66

""Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid" "Ensam är man inget, tillsammans är vi allt""

Född och uppvuxen i Dragsfjärd.
Mitt största intresse är och har alltid varit att hjälpa människor. Medverkat i Dragsfjärds HOBK (halv ordinarie brandkår) sen ungdomen. Nu är det dags för mig att lägga mina insatser i politiken och hjälpa Kimitoön framåt. Näringslivet och sysselsättning är två viktiga delar för att få välmående invånare i kommunen. Det är viktigt att se hela Kimitoön som helhet, och sträva efter rättvisan. Jag har ett positivt förhållningssätt och ser framemot ett gott samarbete mellan gränserna.

Namn: Jonna Moberg
Kommun: Kimitoön
Hemort: Dragsfjärd
Titel: Ansvarig sjukskötare & Brandkårist
E-post: mobergjonna@gmail.com
Tel: +358442765161

Viktiga politiska frågor