Johanna Smeds

65

"För ett klimatsmart Korsholm som lockar inflyttare"

Nybliven Korsholmare med stort intresse för samhällsfrågor. Jobbar med hemservice, bor i Tölby med sambo och tre bonusbarn varannan vecka. På fritiden tycker jag om att läsa och gå på konstutställningar.

Jag vill jobba för:
- En kommun som lockar inflyttare
- Samarbete över by- och kommungränserna
- Klimatsmarta val i beslutsfattandet
- En god, välfungerande äldreomsorg
- Utbildning av god kvalitet, med elevens välmående i centrum

Namn: Johanna Smeds
Födelseår: 1991
Kommun: Korsholm
Hemort: Tölby
Titel: närvårdare
E-post: johanna.k.smeds@gmail.com

Viktiga politiska frågor