Johan Söderberg

280

"Grunden för välfärdssamhället är en välskött ekonomi!"

Pensionerad direktör från andra stadiets yrkesutbildning. Medlem i fullmäktige och stadsstyrelse i Borgå. Ordförande för styrelserna i Careeria och Borgå Energi.
Idrottsintresserad ungdomlig pensionär med goda insikter i kommunal förvaltning och ekonomi. Redo att fortsätta arbetet för en stabil ekonomi I Borgå.

Namn: Johan Söderberg
Födelseår: 1952
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Dipl.ekon, direktör, pens
E-post: johan.soderbergs@yahoo.fi
Tel: +358405817552

Viktiga politiska frågor

Gymnasium och yrkesutbildning

Andra stadiets utbildning, både gymnasium och yrkesutbildning är väsentliga för en kommuns konkurrenskraft.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Förutsättningarna för företagandet bör tryggas både med hjälp av utbildning men också med hjälp av en företagarvänlig politik.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Kommunen bör ha en utbyggd infrastruktur som gör det möjligt för föreningar att utöva sin verksamhet på ett tryggt och ändamplsenligt sätt.

Läs mer i vårt valprogram ›