Johan Nyman

61

"Jämställdhet, nordiskt samarbete, digitala lösningar som stöder hållbar utveckling av miljö och samhälle"

.

Namn: Johan Nyman
Födelseår: 1976
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Projektkoordinator
E-post: johan.nyman@abo.fi
Tel: 0504414502