Jessica Påvall

14

"Jag står inte och ser på när andra knåpar utan kavlar hellre upp ärmarna och hjälper till. Det jag går in för gör jag till 100%"

Jag är en driven person hemma från Ytteresse som hittade en Larsmobo som jag gift mig med och flyttat till Tommosfolk och blivit fårfarmare på fritiden. Jag har alltid engagerat mig i föreningsliv och min närmiljö så nu är jag redo att engagera mig i Larsmo. Att uttrycka mina åsikter har aldrig varit något problem och jag är ofta den som säger det de flesta tänker men ingen vågar säga högt. Jag ställer upp i kommunalvalet eftersom jag varje dag färdas till arbetet på vägar som kunde skötas bättre och jag ser ungdomar som inte har något att göra på fritiden. Jag saknar kultur i Larsmo. Vi har en fin idrottspark och den vill jag absolut att vi skall fortsätta att utveckla, men de som inte vill hålla på med idrott vad kan vi erbjuda dem? Genom mitt arbete på Malmska som fysioterapeut ser jag hur viktigt det är att vi satsar på personalens välmående och kompetensen för att få en god vård. Ett nationellt utbrett problem som Larsmo tyvärr är en del av är att viktig livsmedelsproducerande mark bebyggs. Ser vi detta ur ett miljöperspektiv minskar vi på en viktig kolsänka nämligen vall (åkrar där gräsväxter produceras) detta problem vill jag belysa.
Jag har varit sekreterare i Ytteresse ungdomsförening sedan jag var 15 och suttit som ordinarie i SÖU styrelse 2016-2020 och fortsätter som suppleant 21. I Tehys lokala styrelse fungerar jag som info-sekreterare. Mitt nyaste förtroende uppdrag är Larsmo SFP:s styrelse (sekreterare), övriga styrelse uppdrag är Larsmo-Pedersöre 4h (ordförande), Andraungdomsringen (kassör) och Svenska Österbottens fårförening.

Namn: Jessica Påvall
Födelseår: 1990
Kommun: Larsmo
Hemort: Larsmo
Titel: Fysioterapeut

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

A och O för en fungerande kommun är välskötta och trygga vägar. Och i Larsmo är även sjötrafiken viktig.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Genom att skapa en företagsvänlig kommun skapar vi arbetsplatser åt vår växande kommun.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Satsningar på friskvård och kultur över generationsgränserna. Genom satsningar på personalen skapar vi en bra och trygg vård.

Läs mer i vårt valprogram ›