Jens Bjurbäck

9

Gift och har tre barn. Egenföretagare som bedriver jordbruk samt jordbyggnadsentreprenad och pälsdjursfarm sedan tio år tillbaka.
På fritiden går jag på jakt eller tar en tur med båten.
Som förtroendevald har jag suttit två perioder i fullmäktige samt som kommunstyrelsens viceordförande.
Viktiga frågor tycker jag är att få fler kommuninvånare och arbetsplatser, att kommunen har en stabil ekonomi samt att hålla hela Korsnäsbygden levande.

Namn: Jens Bjurbäck
Födelseår: 1979
Kommun: Korsnäs
Hemort: Taklax
Titel: Egenföretagare
Tel: 0505984795