Jennie Elfving

56

"En livskraftig stad med plats för mera och flera"

Jag är ekonomie doktor, utbildningschef och mamma mitt i livet. Jag är född och uppvuxen i Karleby, studerade och jobbade flera år på andra orter och valde sedan att flytta tillbaka till Karleby tillsammans med min familj. Till vardags jobbar jag som utbildningschef på Centria yrkeshögskola. Både i mitt nuvarande och mina tidigare jobb har jag engagerat mig i frågor som berör regional utveckling, näringsliv, forskning och innovation.

För mej är det viktigt att Karleby är och förblir en tvåspråkig stad. Jag vill värna om mitt eget modersmål och min egen kultur. Och det faktum att jag är stark i min egen identitet gör att jag vågar möta och inkludera också människor från andra språkgrupper och kulturer utan att känna mig hotad.

Fritiden spenderar jag gärna tillsammans med min familj bestående av man och två barn. Jag tycker om att röra på mig, helst utomhus i vår fina natur. Jag har inte tidigare varit engagerad i kommunalpolitiken, men alltid varit samhällsintresserad och -engagerad. Jag har förtroendeuppdrag bl.a. inom Folkhälsan, Aktiastiftelsen och Suomen kulttuurirahasto.

Namn: Jennie Elfving
Födelseår: 1980
Kommun: Karleby
Hemort: Karleby
Titel: ekonomie doktor, utbildningschef
E-post: jennie.elfving@gmail.com
Tel: 0400903929
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Jag vill jobba för att Karleby också i framtiden ska vara en livskraftig stad. Vi behöver en stabil ekonomi, mångsidigt näringsliv och en trygg miljö att bo och leva i. För att kunna erbjuda lockande arbetsplatser behöver vi skapa goda förutsättningar för de företag som ren finns här och dessutom kunna locka hit nya företag. Vi behöver goda utbildningsmöjligheter och vi ska vara tillräckligt attraktiva för att kunna locka nya invånare till vår stad.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Jag vill jobba för alla kommuninvånares bästa och vi ska skapa en kommun där såväl yngre som äldre kommer till tals. Vi ska ha bra dagvård och fungerande skolor. Vi behöver tillgång till högklassig sjuk- och hälsovård och vi ska ta hand om våra äldre.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

En bra och jämlik utbildning bygger grunden för ett bra liv. Alla ska ha tillgång till bra skolor ända från grundskolan upp till andra stadiet och vidare till högskoleutbildning. Skolmiljön och skolvägen ska vara trygg för alla.

Läs mer i vårt valprogram ›