Jan Peter Bonn

61

"För Vasa, ett levande centrum där företag och invånare trivs."

Jag jobbar som verkställande direktör för Tähtipyörä. Jag har arbetat i familjeföretaget i över 25 år.
Cykelbranschen är intressant och ständigt i förändring. Jag är van att jobba nationellt och internationellt med företag och människor från olika delar av världen.

Jag har ett samhällsintresse och varit tidigare med i kommunalpolitiken i Malax.

Vasa, en fin stad att leva och bo i. Här har jag växt upp i centrum av Vasa. Nära till allt.

Vi har en vacker strand och skärgård. Ett centrum i fint rutmönster med fina byggnader och torg.

Ett levande centrum med företag små och stora. Så vill jag ha det i framtiden också. Ett centrum där företag och invånare trivs. Dit hen kommer lätt och enkelt gående, cyklande, med bil eller bussen.

Vi har ett rikt kulturliv där jag trivs på konstutställningar, teaterföreställningar och konserter.

Ishallen och fotbollen har blivit bekant för mig både som far till tre pojkar och då jag själv idrottat och motionerat.

Nu har mina söner vuxit upp och jag uppfostrar tre hundar och två katter som omplacerats till mitt hem.

Öjbergets slalom och skidspår är något som jag uppskattar.

Satsning på stadens skogs- och grönområden är viktigt.

Stadens skolor, dagis och äldreboenden bör vara i bra skick.

Vi ska ta bra hand om våra äldre invånare, de ska få och erbjudas den hjälp de behöver.

Tillsammans utvecklar vi Vasa för oss alla.

Namn: Jan Peter Bonn
Födelseår: 1966
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Verkställande direktör, Ekonomie magister
E-post: jan.bonn@elisanet.fi
Tel: 0500 300766

Viktiga politiska frågor