Jan Eriksson

24

"Pargas Är Bäst, men tillsammans kan vi göra det bättre!"

Jag jobbar på förbindelsebåten M/S Viken som skeppare. Jag är aktiv inom församlingen som kyrkofullmäktiges Ordförande. Till min passion hör också sport med Piffen som den viktigaste faktorn.

Namn: Jan Eriksson
Födelseår: 1970
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: Skeppare
E-post: bambu08@gmail.com
Tel: 0405162282

Viktiga politiska frågor