Jan-Anders Lundenius

23

"Jobbar för att både unga o gamla ska ha det bra i Kaskö och för att få stadens dåliga ekonomi i skick."

Jag är 66 år o pensionerad försäljningschef, gift med Carola
och har två vuxna barn o tre barnbarn. Är intresserad av samhällspolitik, ekonomi, sport o idrott.

Födelseår: 1954
Kommun: Kaskö
Hemort: Kaskö
Titel: pensionerad förs.chef
E-post: j.lundenius@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Understöda gamla företag som finns i staden, men även jobba för att få nya företagsetableringar till stånd.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Om basservicen hålls på en god nivå, med skolor, hälsocentral o äldrevård så mår också stadens invånare bra.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Just nu kan man säga att stadens ekonomi ligger på botten, men därifrån finns bara en väg o det är uppåt. Så jag hoppas att vi kan få med de andra partierna i jobbet för att nå en bättre ekonomi. Nu har det varit för mycket gnäll o för lite konkreta planer från sdp, perus o vänstern.

Läs mer i vårt valprogram ›