Jacqueline Utujije-Habiyakare

284

"Alla är lika viktiga, och tillsammans blir vi starkare"

Jag heter Jacqueline Utujije-Habiyakare och jag kommer från Rwanda. Jag har bott i Finland i 25 år.

Till min familj hör min man och mina tre barn. De äldsta är universitets studerande och tredje börjar i högstadiet.

När jag bodde i Rwanda jobbade jag som sjukskötarska. När jag flyttade till Finland utbildade jag mig till farmaceut och jobbade i olika apotek samt kårkulla samkommun.

Andra jobb erfarenheter har jag inom invandrartjänster, som tolk och kultur stöd.
Det ser jag själv också som en av mina starka sidor.
Det gav mig idén att vara den entreprenören jag är idag, med en etnisk butik här i borgå.

Jag ställde upp för att jag vill befrämja integration och öka företagande bland invandrare och unga.

Nu är jag dessutom med i social och hälsovårdsnämnden i Borgå, som har gett mig mycket nytta för att kunna bidra i stadens utveckling.

Mitt mål i politiken är att skapa goda förutsättningar för alla oberoende av bakgrund. Jag vill minska sociala klyftor och ojämlikhet.
Jag har genom mina erfarenheter en möjlighet att lyfta vissa frågor och representera grupper vars röster sällan hörs.

Namn: Jacqueline Utujije-Habiyakare
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Farmaceut
E-post: jacqueline.utujije-habiyakare@pp.inet.fi
Tel: 050-4108236

Viktiga politiska frågor

Integration

Förbättra integrationsprocessen för invandrare genom att öka på jamstäldheten i vårt samhälle. Dessutom vill jag förmedla information från en invandrar synvinkel.
För att lyckas måste invandrade vara med och ge synpunkter och förslag. Om all sköts väl kan invandrare berika kommunens kultur och ekonomin.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Vi ska satsa på alla invånare men speciellt de mest utsatta i samhället dvs. äldre, personer med funktions variation och invandrare. Vi ska även fokusera på de unga som är vår framtid.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Under dessa exceptionella covid-19 tider är det ytterst viktigt att förbättra finansiella tjänster för småföretag.
Små företags skall stödas och kommunen skall sätta mera resurser att uppmuntra unga till företagsamhet. På det sättet kan man skaffa mera arbetsplatser.

Läs mer i vårt valprogram ›