Ingvar Fagerholm

35

"För en modern och framgångsrik kommun in i framtiden på ett hållbart sätt! "

Jag heter Ingvar ”IFA” Fagerholm och är en 53-årig biolog född i Larsmo som nuförtiden bor i Kuni.

Jag jobbar som ämneslärare i biologi/geografi i Vasa sen 25 år tillbaka.

Utbildningssektorn, från dagvård till andra stadiet, vill jag vara med och utveckla i en kommun som skall vara lockande för människor att flytta till och för lokalbefolkningen.
De unga vuxna skall kunna bilda sig en framtid i vår kommun!

Jag har också ett företag som heter Nature-Invest som gör olika miljöutredningar främst för markplanering. Jag vill gärna vara med och utveckla Korsholm till en attraktiv och trivsam kommun att bo i där också industrier och företag har plats.

Jag spinnfiskar mycket och rör mig ofta ute på sjön. Den ökande turismen i vår ömtåliga skärgård bör planeras noggrant och på ett hållbart sätt.

Fotboll är också ett stort intresse, tidigare var jag bl.a. juniortränare i FC Kuffen. Idrott i olika former är ett bra sätt för nyinflyttade att komma in i lokalsamhället.

Samarbetet med Vasa och våra andra grannkommuner är viktigt och bör utvecklas i framtiden. Tillsammans är vi starkare!

Namn: Ingvar Fagerholm
Födelseår: 1968
Kommun: Korsholm
Hemort: Korsholm
Titel: FM Biolog
E-post: ingvar.fagerholmsfp@gmail.com
Tel: 0505901848

Viktiga politiska frågor