Hilding Mattsson

259

"Vårt gemensamma Borgå-tillsammans gör vi staden ännu bättre!"

Borgå blev bekant för mej 1979 då jag jobbade som viceföreståndare på Lapparbäck sommarkoloni. 1980 började min ordinarie anställning på Borgå stad, först som klasslärare vid Kvarnbackens skola. Med åren byttes titlarna ut, rektor, skoldirektör, utbildningsdirektör, bildningsdirektör. De två sistnämnda gick inte att kombinera med politiska uppdrag. Jag hade i alla fall redan tidigare haft möjlighet att vara med i stadsstyrelsen, stadsfullmäktige, fungera som ordförande i kultur och fritidsnämnden för att nämna några intressanta uppdrag. Då jag nyligen blev pensionär så beslöt jag mig för att ännu ställa mig till förfogande som kandidat i kommunalvalet. Jag är intresserad av frågor som berör stadsbornas vardag, från den allra yngsta till de äldsta. Tillsammans gör vi staden ännu bättre!

Namn: Hilding Mattsson
Födelseår: 1955
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Ped.mag.,pensionär
E-post: hilding@pp.inet.fi
Tel: 0408334495

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Alla behöver bo. Oberoende om man bor på hyra eller i eget bo så är boplatsen viktig. Att man har det rivsamt omkring sig där man bor är viktigt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Skolan är det som skapar framtid för den enskilda men också för samhället. Jag kruxar inte här separat för småbarnsfostran, gymnasium och yrkesutbildning då jag ser dessa som en helhet.

Läs mer i vårt valprogram ›