Henrika Zilliacus-Tikkanen

764

Jag har jobbat som journalist och journalistutbildare i över 35 år, och går nu i pension. Tidigare politiska uppdrag är i kulturnämnden, Helsingfors festspel och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Namn: Henrika Zilliacus-Tikkanen
Födelseår: 1956
Kommun: Helsingfors
Hemort: Drumsö, Helsingfors
Titel: Universitetslektor, pol.dr
E-post: henrika.zilliacus@helsinki.fi
Tel: -
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Miljöfrågor handlar om att trygga framtiden för kommande generationer, och hindra att naturens resurser förbrukas helt.
Människan är en del av naturen, om vi inte sköter den som en helhet mår vi inte heller bra.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Finland är inte ett jämställt land så länge det förekommer våld mot kvinnor, mäns och kvinnors löner är olika, och ledningen i stora organisationer är övervägande manlig. Framsteg har skett, men vi har en lång väg kvar att gå.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Det kommer ständigt oroväckande uppgifter om att unga mår dåligt, och det syns också i statistik över våldsdåd och illamående. Det behövs fler vuxna i skolmiljön, och tillräckligt med psykologer och terapeuter för svårare fall.

Läs mer i vårt valprogram ›