Henrik Norrbacka

87

"Vill se en utbyggnad av lätt trafikleder i Pedersöre vilket jag erfarit med tunga och breda laster i mitt yrke samt dessa motiverar till fysiskt aktivitet och skapar välmående. Har för övrigt en benägenhet att sätta (näsan i blöt) när jag anser något går fel. "

Hej, är en skogsmaskins entreprenör med 8 anställda samt litet jord och skogsbruk i Lappfors.Bor med familjen i Lappfors.

Namn: Henrik Norrbacka
Födelseår: 1966
Kommun: Pedersöre
Hemort: Lappfors
Titel: Företagare

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

På så sätt att inhemska bränslen används speciellt för uppvärmning, där är kommunen redan en föregångare. Men klimatsmart skall innehålla bondförnuft så att det inte konkurrerar ut oss själva.

Läs mer i vårt valprogram ›