Helena Lesch-Saarinen

19

"Jag vill jobba för en trygg och trivsam stad i utveckling"

Jag jobbar i Hangös äldsta företag som exportsekreterare. Gillar naturen, att röra på mig och trivs med mänskor omkring mig. På fritiden går jag gärna till gymmet eller tar en springtur med min tvillingsyster.

Namn: Helena Lesch-Saarinen
Födelseår: 1961
Kommun: Hangö
Hemort: Hangö
Titel: exportsekreterare
E-post: helena.lesch-saarinen@pp.inet.fi
Tel: 0505612016
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Den välmående kommuninvånaren är något man bör sträva till. Det är ju därför man trivs om sakerna är i skick. Allt från skolor, daghem, vården av de äldre eller svaga skall vara i skick. Vi kan alla bidra till att vår stad är trivsam och snygg.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Ett jämställt samhälle där alla oberoende av ålder, kön eller hudfärd är något vi ska sträva till. Det finns mycket att jobba för det ännu.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Efter ett helt år av ett sk. undantagstillstånd kan man redan nu läsa om hur krasst det ligger till för de unga. Nu om någonsin behöver vi varandra. Vi måste kämpa tillsammans och ge varandra det stöd som behövs. Personligen är jag glad att våra unga får vara med i politiken redan nu när ungdomsrådet har sin röst i nämnderna och fullmäktige.

Läs mer i vårt valprogram ›