Helena Fabritius

57

"Kimitoöns kommun med dryga 6600 innevånare är en kommun med ett brett serviceutbud. För att trygga den goda servicenivån bör vi utveckla kommunen med smarta lösningar. Vår kommun skall vara modern och kostandseffektiv. Skattemedlen bör täcka de kostnader kommunen har. "

Jag bor på Kimitoön med min familj. Till mina hobbyn hör scouting, Frivillig räddningstjänst, jakt och att röra sig i skog och mark.

Namn: Helena Fabritius
Födelseår: 1970
Kommun: Kimitoön
Hemort: Kimitoön
Titel: Verksamhetsledare