Harry Öst

25

""Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt""

70-årig ung man med kristen livssyn. Är ordinarie Kronoby Kyrkofullmäktigemedlem samt i Kronoby Kyrkoråd. i ca 30 år nu andra perioden som viceordförande i Kyrkorådet.
Är nu ordinarie medlem i styrelsen 8-nde året för Esse åars fonden.
Jag har också varit 4 år nämdeman i Tingsrätten i Jakobstad och också i Vasa Tingsrätt men åldersgränsen kom emot.
Har också varit verksam i IK Kronan som lagledare o styrelseordförande för ishockey-sektion, också styrelsemedlem i Finlands ishockeys Mellersta Finlands styrelse i 4 år.
Styrelsemedlem i Teknik, Energi och Miljö TEM i Kronoby (Spikas Kvarn)

Obunden  
Namn: Harry Öst
Födelseår: 1951
Kommun: Kronoby
Hemort: Kronoby
Titel: Bilskadeinspektiltekniker EMK (1-årik Merkantil kurs för tekniker å ingenjörer)
E-post: harry.ost@anvianet.fi

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Ja, viktigast är nog att arbeta för att vi har välmående kommuninvånare. Där har vi egentligen allt i ett nnötskal.

Läs mer i vårt valprogram ›