Hans-Erik Lindgren

14

"Vet att det går att påverka i politiken."

Är en pensionär som varit med på olika poster i kommunpolitiken i över 40 år

Namn: Hans-Erik Lindgren
Födelseår: 1945
Kommun: Kronoby
Hemort: Kronoby
Titel: Pensionär
E-post: hanserik.lindgren@gmail.com
Tel: +358505141463
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Företagen och sysselsättningen är viktig för att kommunen skall få skatteintäkter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

För att få folk att flytta till kommunen behövs olika alternativ av bostäder.
Det är också viktigt att kommuninnevånarna har trivsamma boende.

Läs mer i vårt valprogram ›