Hannele Zitting

76

"Humanism Helhetssyn Hushållning"

Jag har två barn och är mormor till tre barnbarn och bor i Storby, Karleby med mina två innekatter, Ukkeli och Tytteli. För ca 4 år sedan ändrades min livssituation då min man dog och jag blev änka men tack vare mina barn, barnbarn och några mycket goda vänner klarade jag krisen. Livet måste ju gå vidare.

Efter gymnasiet studerade jag handel och ekonomi med tyngdpunktsområden på export, marknadsföring och språk. Jag har vuxit upp med två språk - finska och svenska och senare satsat på engelska, tyska och italienska. Jag arbetade 46 år i skinnbranschen som marknadsföringschef och arbetar ännu som pensionär fortfarande inom samma bransch men nu mer eller mindre som konsult. På det kommunala planet har jag länge varit aktiv i olika politiska sammanhang och haft olika uppgifter inom Sfp, bl.a. styrelsemedlem och kassör i lokalavdelningen och ett antal år har jag varit medlem i stadens revisionsnämnd. Det arbetet har varit och är mycket intressant.

På grund av min utbildning och aktiva arbetshistoria är jag intresserad av företag, företagsamhet och näringsliv. Kommunen och näringslivet skall samarbeta. Staden skall skapa goda förutsättningar för företagsverksamhet. Det bör i första hand vara fråga om tomtpolitik, planering, skattepolitik och infrastruktur. I övrigt bör vi förlita oss på att företagarna själva sköter sitt arbete. De skapar välbehövliga arbetsplatser för kommuninvånare och bidrar med skattepengar till stadens kassa. Det är ont om pengar i många kommuner, så också i Karleby. Det måste finnas pengar för att kunna upprätthålla bl.a. lagstadgad service i kommunen.

Enligt en nyligen utförd undersökning är finländarna rätt nöjda med den service de får i kommunerna. Inom en sektor uttrycks dock stort missnöje med servicen - det gäller äldreomsorgen. Den sektorn bör prioriteras. De som byggt upp välfärds Finland har inte tid att vänta på bättre service. De skall få den nu.

Sfp:s kommunalvalsprogram på riksplanet för året 2021 omfattar fyra tyngdpunktsområden - den bästa skolan,
välmående invånare, klimat och en välskött ekonomi. Det är lätt att omfatta dem.

Mitt kunnande ligger närmast inom områden som företag, näringsliv och ekonomi men på grund av ett långvarigt politiskt engagemang är jag också väl förtrogen med andra sektorer.

Jag vill, jag kan och jag finns nära dej. Tag kontakt med mej. Diskuterar gärna. Kanske vi tillsammans kan göra vår stad ännu bättre, tryggare och trivsammare.

Namn: Hannele Zitting
Kommun: Karleby
E-post: hannele.zitting@gmail.com
Tel: 0400763542