Hanna Björklund Haga

3

Jag är född och uppvuxen i Kronoby, så hemkommunen ligger mig varmt om hjärtat. Jag är 31 år och bor tillsammans med min man och vår son i Kronoby centrum. Till familjen hör även en katt och en hund.
Jag vill att min son ska få växa upp i en trygg, öppen och livskraftig kommun. Det är också en av anledningarna till att jag väljer att ställa upp i årets kommunalval.
Som nybliven mamma så vill jag jobba för familjernas intressen, framförallt utbildning och fritids- och hobbyverksamhet.
Kommuninvånarnas välmående är något jag anser vara av stor vikt. En livskraftig kommun är en kommun som tar hand om sina invånare och värnar om deras behov.
För mig har Kronoby alltid varit ”heim” och jag vill att det ska kännas så också för alla våra kommuninvånare.

Namn: Hanna Björklund Haga
Födelseår: 1990
Kommun: Kronoby
Hemort: Kronoby
Titel: Inredare, Mammaledig

Viktiga politiska frågor