Håkan Brasken

13

"Det blir nog bra och så bra vi själva gör det till. Vår kommun skall vara en trygg och säker plats där vi vill leva och bo."

Jag är en 63 årig man med frun vid min sida. Vi har fyra fullvuxna barn och sju barnbarn.
Jag har jobbat inom bank och finanssektorn så gott som hela mitt yrkesverksamma liv.
Under min fritid så är nog villaliv en viktig del för mig men mitt intresse för idrott och motion gör att jag gärna tar en motionsrunda så regelbundet det går.
Föreningslivet i olika former är en viktig och intressant del av mitt liv.

Namn: Håkan Brasken
Födelseår: 1958
Kommun: Nykarleby
Hemort: Nykarleby
Titel: Kunddirektör

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Välskött ekonomi och näringsliv är en av stöttepelarna för kommunen då man talar om vad skatten ger åt kommuninnevånarna. Om skattesatsen är för hög eller låg är inte den angörande frågan för kommuninnevånaren utan vad "får" kommuninnevånaren för den skatt man betalar. Är det sedan att boende kan ordnas på ett vettigt sätt, fungerar skolsystemet, fungerar dagvården och äldrevården. Avkastning för sina skattepengar. Detta betyder att för alla ålderskategorier skall kunna få den känslan att kommuninnevånaren får avkastning på sina skatt i form av tjänster, service eller möjligheter till olika aktiviteter.

Välskött näringsliv så är att näringslivet ges möjligheter till att utvecklas i kommunen så att nya arbetsplatser kan skapas i vår kommun. Detta är en av grundpelarna i kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Välmående kommuninnevånare upplever jag som att kommunen skall vara den drivande kraften med att boendemöjligheterna i vår kommun. Dvs det skall vara möjligt att hitta sin boendeform inom vår kommun. Detta såväl centrumområdet och även att ta tillvara de möjligheter byarna ger i denna fråga. En välmående kommuninvånare stannar i kommunen och blir kommunen "trogen".
En välmående kommuninnevånare upplever att det alltid är "värt" att vara i vår kommun.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Idrott och motion är en del av vardagen och ett sätt att förebygga sjukvården i dagens samhälle där sjukvården kostar mera och mera. Då är kommunens roll att skapa så bra förutsättningar som möjligt till så bred motionsform som bara är möjligt.
Idrott och motion är ingalunda enbart tävlingsidrott utan lika viktig är den för alla åldrar och framför allt så är det en vettig sysselsättning och aktivitet för dagens unga.

Läs mer i vårt valprogram ›