Gunilla Holmberg

32

"Levande skärgård och liv i byar. Elävä saaristo ja elämää kylissä."

Jag är Gunilla Holmberg, 62 år, forstmästare, häradsdomare och studerar vid sidan om jobbet som plantskoleodlare till hortonom YH.

Olen Gunilla Holmberg, 62 v metsänhoitaja, herastuomari ja opiskelen OTOna hortonomiksi, AMK. Olen taimistoviljelijä. Juureni ovat Hämeessä.

Namn: Gunilla Holmberg
Födelseår: 1959
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo
Titel: forstmästare metsänhoitaja forester

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Inga fula lådor mera, miljöanpassad byggnation.

Ei enään rumia laatikoita, rakentaminen sovitettu maisemaan eikä päin vastoin.

No more ugly square shaped buildings. Construction sites according to surroundings.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

På sikt behövs klimatanpassning och mindre utsläpp. Cirkulär ekonomi. Lösningar baserar sig på forskningsresultat.

Ilmastoviisaita ratkaisuja tarvitaan, ja vähemmän päästöjä, kiertotalous. Ratkaisut pohjautuvat tutkittuun tietoon.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Endel unga har farit illa under coronan. Vi har inte råd att tappa bort dessa unga. Om unga mår bättre har de förutsättningar att växa till välmående vuxna.

Osa nuorista on kärsinyt coronasta enemmän. Kun nuoret voivat hyvin heistä kasvaa hyvinvoivia aikuisia . Meillä ei ole varaa menettää nuoria.

Läs mer i vårt valprogram ›