Gunilla "Gilla" Granberg

29

"Vi bor i möjligheternas stad - Pargas. En riktig liten skärgårdsstad."

Jag är en engagerad, positiv, lösningsinriktad person som gillar att jobba tillsammans mot gemensamma målsättningar.

Inflyttad till Pargas från Åbo år 1990.
Gift, två vuxna barn.

Gedigen erfarenhet av kommunalt arbete:
Utvecklingschef i Kimitoöns kommun i 12 år.
Kontaktchef för sfp i 9 år.
Har bland annat varit fullmäktigeledamot en period, medlem i bildningsnämnden, ersättare i stadsstyrelsen, ersättare i revisionsnämnden.

Har nyligen bytt jobb och jobbar nu som Axxells utvecklingschef.

Mina intressen är : Körsång, Rotary, simning, böcker och teater.

Är medlem i många föreningar och styrelsemedlem i Svenska Kulturfonden.
Jag är ordförande för Svenska kvinnoförbundet i Pargas.

Vi bor i möjligheternas stad.
En riktig liten skärgårdsstad.

Jag vill jobba för ett livskraftigt Pargas - med stark framtidstro.

"Aktivitet smittar" är mitt favorituttryck.

Namn: Gunilla "Gilla" Granberg
Födelseår: 1962
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: Utvecklingschef
E-post: granberg.gilla@gmail.com
Tel: +358 443360150
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

UTAN FÖRETAGARE STANNAR PARGAS

Kommuninvånaren är viktig
En stark kommunal ekonomi väsentlig
En stark ekonomi tryggar servicen, företagsamheten
Utan företag - inga arbetsplatser
Utan arbetsplatser - inga invånare
Utan invånare ingen service, inget behov av offentligt eller privat

Jag vill jobba för att stöda företagarna till tillväxt - skapa flera arbetsplatser => flera invånare => Ett livskraftigt Pargas.

Jag vill jobba för ett gott företagsklimat i Pargas.
Pargas har goda förutsättningar för att bli hela Egentliga Finlands mest företagsvänliga kommun!

Pargas stad och företagarna ska jobba på denna målsättning tillsammans. I gott stöd och i fint samarbete med beslutsfattarna.

Tillsammans är vi starkare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Pargas är en riktig liten skärgårdsstad.

Servicenivån är toppen. Här finns allt du behöver - allt från vård i livets alla olika skeden till ett mångsidigt kulturutbud.
Här finns fantastiska möjligheter till olika fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt och mångsidigt föreningsliv.

Pargas har allt att erbjuda för att vi som invånare ska ha det bra, må bra.

Naturen, skärgården, det havsnära boendet lockar alltfler stadsbor till vår fina stad.

Det som vi alla kan hjälpas åt med är att locka flera invånare att välja Pargas som sin fasta boningort för vi behöver flera, inte färre skattebetalare för att kunna fortsätta upprätthålla en fullgod servicenivå.

Mitt Pargas jobbar positivt i gott samarbete med den sakkunniga personalen för ökad inflyttning - för ett livskraftigt Pargas.

Mitt Pargas värnar om människans välmående och ser till att vår, skola och övrig service är tillräckligt Nära Dig.
Vi ska garantera en kvalitativ utbildning hela vägen från dagvård till andra stadiet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

En debattinsändare beskriver här hur jag (och medkandidaten Tomas Björkroth) resonerar:

FOKUS SKA SÄTTAS PÅ NÄRINGSLIVSUTVECKLING I PARGAS

Ett välmående näringsliv hör till grundstenarna i en välmående stad.

Vi vill skilja på tre olika företeelser då man talar om näringslivsutveckling i Pargas:

För det första behöver vi beakta att vi har en betydande storindustri i Pargas. De arbetstillfällen industrin skapar direkt och indirekt har en enorm betydelse för staden. Service och underleveranser till industrin skapar verksamhetsförutsättningen för många mindre företag i Pargas.

För det andra har vi redan ett välmående, aktivt företagande med över 1 500 små- och medelstora företag i kommunen.

Den tredje biten är etablering av nya företag i Pargas, antingen genom företag som flyttar sin verksamhet till Pargas, eller genom att ett nytt företag grundas i staden.

Då man diskuterar utvecklandet av näringslivet verkar inläggen fokusera på etableringen av små och medelstorstora företag. Ofta tar man i debatten också fasta på det som inte fungerar, eller vad som specifikt inte upplevts fungera i det fall man använder som exempel.
Vi vill se en diskussion där man tar fasta på att utveckla det som redan fungerar. Vi vill också se att man i debatten skiljer på näringslivets och kommunens roller i helheten.

För industrin är fungerande förbindelser a och o. Just nu är det broarna över Rävsund och Hessund som är i fokus och där verkar kommunen både direkt och via landskapet för en snabb process. Likaså har vi vår ”egen” riksdagsledamot Sandra Bergqvist som har denna förbindelse högt upp på sin lista.

Det befintliga näringslivet behöver stödas i att göra marknadsföring och nätverkande. Här kan staden bidra med en stark representation i regionala organisationer och nätverk som till exempel Business Finland, Företagarna i Finland och Egentliga Finland, Pargas och branschvisa projekt. Likaså kan staden ha en positiv inverkan på dessa företags framgångsförutsättningar genom en långsiktig planläggning och konkreta projekt för att förbättra infrastrukturen, t ex Vapparvägens affärskvarter och Nagu gästhamn

Den tredje biten, nyetableringar, har två sidor.

Dels behövs företagsrådgivning som konkret hjälper företag att starta upp och komma igång: affärsplan, lokaler, startstöd, m m.

De företag som överväger att flytta till eller utvidga sin verksamhet, de behöver snabb, smidig service för att hitta tomt eller lokaler, lov och tillstånd.
Det behövs också mera resurser för aktiv marknadsföring av staden som en företagarvänlig ort som står färdig att ta emot och hjälpa de som vill komma hit.

Här har både tjänstemän och politiker en roll i att upprätthålla ett bra samarbete mellan olika avdelningar och beslutsorgan i staden. Tillstånd och byggande är förlagt till bygg- och miljönämnden, näringslivsutveckling generellt lyder direkt under stadsstyrelsen, informationsavdelningen har hand om marknadsföring o s v.
Samarbete, samverkan, dialog är viktig.

En god början är den företagsenkät som Pargas stad nyligen uppgjort för första gången. Den visar på en genuin vilja att utveckla samarbetet, staden och företagare emellan.

Läs mer i vårt valprogram ›