Gun Knuts

"Genom delaktighet och transparens bygger vi en trygg livsmiljö. Rakennamme osallistumisen ja avoimuuden avulla turvallisen elinympäristön. Through participation and transparency we build a safe living environment."

Introvert naturälskare med man, barn, barnbarn, hundar och katter.
Vill arbeta för en trygg ålderdom för våra äldre.
Våra fina naturområden skall lyftas fram som hälsobefrämjande miljöer för både invånare och turister.
Djurskyddsfrågor har också hög prioritet.

Namn: Gun Knuts
Födelseår: 1957
Kommun: Kristinestad
Hemort: Kristinestad
Titel: Pensionär
E-post: gunknuts@hotmail.com
Tel: 0449970552
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

De bästa ambassadörerna för vår stad är kommuninvånare som trivs för att de blir hörda och sedda och kan vara delaktiga i planeringar och beslut som gäller det allmänna bästa.

Läs mer i vårt valprogram ›